Maatschappelijke relevantie


Een film of animatie inzetten voor de wetenschap

Er zijn veel verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld een korte animatie met een voice over, een documentaire tijdens het onderzoeksproces of een interview ondersteund met filmopnames. De film kunt u online plaatsen en gebruiken bij een lezing om in korte tijd een onderwerp beeldend te illustreren. Ik denk vrijblijvend mee over een passende vorm.

Een film is de ideale manier om een breed publiek inzicht te geven in een wetenschappelijk onderwerp.

Bij een subsidie aanvraag bijvoorbeeld bij NWO (Veni, Vidi en Vici), KWF, ZonMw en Europese subsidies zoals Horizon 2020 verhoogt het opnemen van een film in de aanvraag de kans op honorering. Door rekening te houden met een film bij de aanvraag is er later budget beschikbaar om de film te produceren. Soms is een kennisbenuttingsparagraaf vast onderdeel van de projectomschrijving waar een film dan de perfecte invulling van is. Ook is het steeds gebruikelijker om bij het insturen van een artikel een film of animatie bij te voegen. Dit verhoogt de zichtbaarheid van een artikel en daarmee ook de kans dat mensen een referentie aan het onderzoek maken.

Wilt u overleggen wat ik voor uw onderzoek kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op.